Шапките говорят

Цветогледна точка

Интер(нет)вю

Лично вдъхновение

Начало

Празнодумковците отдавна бяха решили целенасочено да пренебрегват националното здраве. Не че не им беше приори...