Цветогледна точка

Интер(нет)вю

Между другото

Празнодумковците 3: Изцерителната реформа

Празнодумковците отдавна бяха решили целенасочено да пренебрегват националното здраве. Не че не им беше приори...