За метода на Де Боно

Шестте цветни шапки или шестте мислещи шапки е метод, който изгражда аналогии между определен тип мислене и даден цвят шапка. Създателят на метода е Едуард де Боно.

Бялата шапка представя фактите и информацията за ситуацията и проблема. Това е обективно знание, повече описание, отколкото обяснение.

Червената шапка представя емоционалните усещания за проблема или ситуацията. Това е субективно преживяване, чувства и интуиция. Тя реагира първосигнално.

Черната шапка събира всички негативни аспекти по темата. Този, който я носи, описва заплахи, неудобства или лоши последици.

Жълтата шапка събира положителните аспекти на решението, предимства или бъдещи ползи. Тя също представя положителната мотивация на избраното решение.

Зелената шапка произвежда нови идеи, предложения и решения. Тя е символ на открито и творческо мислене. Фокусира се върху възможностите.

Синята шапка представлява контрол върху целия процес. Тя анализира и обобщава.